Procesanalyses

Verstevigen van de projectcontrole en het uitbouwen van de relatie

Factstory biedt ondersteuning voor korte of langere tijd op een specifiek onderdeel van de projectorganisatie. Wij helpen bij het analyseren van processen en het herkennen van de behoefte aan bepaalde competenties, vaardigheden, of signaleren simpelweg een capaciteitsgebrek. Aan de hand van interviews met betrokkenen brengen wij het vraagstuk in kaart zodat we een analyse met gedragen oplossingsrichtingen of verbetermaatregelen kunnen maken. Dit maakt implementatie van nieuwe processen of het verbeteren van bestaande processen makkelijker.  

In het verleden heeft Factstory procesanalyses uitgevoerd voor Rijkswaterstaat, de NCG en het CVW. Voorbeelden van opgeleverde producten zijn dashboards, implementatieplannen voor een nieuw proces, en een strategische routekaarten om Het behalen van doelstellingen concreet of mogelijk te maken.

Waarom Factstory?

Onze expertise ligt in het maken van de juiste oorzaakanalyse, waardoor wij niet alleen een goede kijk op het probleem hebben, maar ook door de tijd heen de ontwikkeling van een misverstand, probleem of conflict kunnen laten zien. Hierdoor zijn wij in staat om conclusies te trekken die recht doen aan de situatie. Daarbij stellen wij een passende exit-strategie voor. Door ons in te schakelen kan er tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing gekomen worden, kan de lucht geklaard en wordt het risico op een onwerkbare situatie kleiner. We hebben een trackrecord van situaties waarbij aanzienlijke kostentoenames zijn voorkomen.

Onze werkwijze

Factstory zorgt dat mensen (bij opdrachtgever en/of opdrachtnemer) echt gehoord worden, waardoor onze oplossingsrichting breed gedragen is. Dit komt terug in de Factsheet-analyse. Dit is een analyse van zowel de harde als de zachte kant van een situatie of project, om zo tot een eenduidig overzicht van het verleden te komen en hiermee grip op de actuele situatie te bieden. Factstory gebruikt daarvoor alle beschikbare documentatie en interviewt alle mensen rondom het project om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Omdat wij geen belang hebben bij de uitkomst is een objectief en eerlijk resultaat gegarandeerd.

Contact

Wilt u meer weten over Factstory? 

Neem dan contact op om vrijblijvend de mogelijkheden te verkennen voor uw project of organisatie. 

Fotograaf: www.davidlok.nl

Fredy Sierra Fernandez

T: +31 (0)6 24 66 51 00
E: fsf@factstory.eu

Fotograaf: www.davidlok.nl

Maurice Teuwen

T: +31 (0)6 45 29 66 38
E: mt@factstory.eu

Groningen
Rotterdam

Factstory.jpg

info@factstory.eu
+31 (0)6 24 66 51 00