Research consultancy

Een sociale en duurzame leefomgeving ondersteunen

Factstory ondersteunt en faciliteert projecten om ambities om te zetten in concrete plannen. In deze tijd van verhevigde (internationale) politieke dynamiek en economisch contra-conjuncturele ontwikkeling is het voor leiders lastig om haalbare ambities te formuleren en projectresultaten te behalen. Innovatie, bijvoorbeeld, komt vaak niet vanzelf en vraagt vaak extra onderbouwing om binnen de eigen organisatie legitimatie en middelen te krijgen. Dit, terwijl de maatschappelijke urgentie stijgt. Factstory verkent, analyseert, signaleert en extrapoleert de bruikbaarheid van in het verleden opgedane ervaringen voor mogelijkheden in de toekomst. Ze doet onderzoek naar de haalbaarheidsmogelijkheid van innovaties en ondersteunt organisaties en projectteams in het maken van de juiste keuzen voorwaarts. Hierbij leunt Factstory op een breed multidisciplinair netwerk van experts die we kunnen inschakelen.

Factstory heeft meerdere projecten begeleid, zowel bij Rijkswaterstaat als bij de Rijksrederij. De projecten liepen uiteen van het gebruik van bio-based materialen op verzorgingsplaatsen, tot de ombouw van schepen naar waterstof en methanol, en vernieuwingen in de asfaltsector.

Waarom Factstory?

De werknemers van Factstory hebben een grote maatschappelijke betrokkenheid en doen graag projecten met betekenis voor de samenleving. Bij grote maatschappelijke thema’s worden er door de nationale overheid op een hoog abstractieniveau beleids­doelen gesteld. Het is voor uitvoerende overheden soms lastig om deze te vertalen naar kleinere en praktische doelen en projecten: wat betekent het voor onze gemeenschap? Factstory helpt klanten met de vertaling van abstract beleid naar concreet project. Zo vergroten wij de positieve maatschappelijke impact van uw project.

Onze werkwijze

Factstory levert mensen voor de korte of middellange termijn die aansluiten bij het project. Wij helpen mee met de vertaling van vrij abstracte beleidsspeerpunten naar concrete projecten. Dit doen we samen met de mensen in de organisatie en de omgeving van het project.  Naast eventuele interviews en gesprekken doen wij het noodzakelijke onderzoek en onderbouwing voor het hoe en waarom van projecten. Waar nodig schakelen wij ons netwerk in om de juiste expertise in te kunnen brengen. Eventueel kunnen wij ook helpen met de sturing en de regievoering van de projecten zelf.

Contact

Wilt u meer weten over Factstory? 

Neem dan contact op om vrijblijvend de mogelijkheden te verkennen voor uw project of organisatie. 

Fotograaf: www.davidlok.nl

Fredy Sierra Fernandez

T: +31 (0)6 24 66 51 00
E: fsf@factstory.eu

Fotograaf: www.davidlok.nl

Maurice Teuwen

T: +31 (0)6 45 29 66 38
E: mt@factstory.eu

Groningen
Rotterdam

Factstory.jpg

info@factstory.eu
+31 (0)6 24 66 51 00