Om als projectteam terug in het zadel te komen.

 

 • Factstory

  Factstory biedt hoofdzakelijk twee mogelijkheden om stroef lopende projecten weer soepel te laten verlopen. Factsheet-analyse en de exit-strategie. Factsheet-analyse is een bewezen manier om het  projectverloop in kaart te brengen. Op basis hiervan adviseren we een exit-strategie die we graag voor u implementeren of begeleiden om het gewenste resultaat te bereiken. Deze twee proposities kunnen afzonderlijk van elkaar worden ingezet, maar kunnen elkaar ook goed opvolgen.

   

  Hiernaast bieden wij ook andere maatwerk-oplossingen voor projecten die in een impasse verkeren.

  We denken graag met u mee om die oplossing te bieden die echt werkt.

 • Wij werken voor

  Factstory heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met uiteenlopende projecten in zowel de publieke als de private sector. Onze proposities zijn niet context-gebonden, maar juist breed inzetbaar. Wanneer uw project voldoet aan één van de volgende criteria zou Factstory wellicht iets voor uw organisatie kunnen betekenen.

   

  -  Er wordt projectmatig gewerkt

  -  Er is sprake van complexe contractuitvoer

  -  Projectmanagers en -leden dreigen de grip en het overzicht te verliezen

  -  Het verleden vertroebelt het heden

  -  Er is sprake van een geschil tussen twee of meer partijen

  -  Kosten en discussies lopen hoog op

  -  Er zijn redenen om een juridisch traject (vooralsnog) te vermijden

   

   

 • Werkwijze

  Binnen organisaties wordt steeds meer projectmatig gewerkt. In plaats van taakgericht en routinematig bezig te zijn, moet u binnen een projectteam ineens doelgericht en projectmatig aan de slag. De kans is aanwezig dat een project vastloopt of dat partijen onderling onenigheid krijgen. Factstory helpt projecten die niet lopen zoals gewenst weer vooruit door op tijd het tij te keren .

   

  Door een analyse van zowel de harde kant (documenten) als de zachte kant (interviews) van het project ontstaat er een eenduidig overzicht van het verleden en hiermee grip op de actuele situatie. Dit geeft duidelijkheid, en het verleden een plek. Op basis van deze cold eye review kan er een exit-strategie worden bepaald. Dit is maatwerk, want elke organisatie en elk project is verschillend.

   

  Wij zetten recentelijk afgestudeerde academici in met diverse studieachtergronden die niet inhoudsdeskundig zijn. Dit maakt dat zij met een frisse blik en laagdrempelig te werk kunnen gaan. Onze mensen komen doortastend en daadkrachtig tot een goed resultaat door het ordenen van de beschikbare projectinformatie, het interviewen van betrokkenen en het hanteren van het Factsheet-analyse model.

 • Missie

  Factstory heeft als doel organisaties met stroef lopende projecten en/ of conflicten te helpen tijdig de impasse te doorbreken. Dit doen we door overzicht te creëren, de organisatie grip te geven en de balans te herstellen in de relatie met externe (samenwerkings)partijen of in te zetten op een efficiënte beëindiging van de relatie.

 • Visie

  Een complex politiek-bestuurlijke context, veranderende contractvormen en opstapelende dossiers kunnen het overzicht van bestuurders vertroebelen. Daarnaast is er bij projectmatig werken vaak sprake van toenemende tijds- en prestatiedruk en tegenstrijdige belangen. Dit kan leiden tot onenigheid tussen partijen. Wanneer er niet tijdig wordt ingegrepen kan dit escaleren in een juridisch traject. Hier is vaak veel (gemeenschaps-)geld mee gemoeid en dit kan schadelijk zijn voor de reputatie van de organisatie.

  De ambitie van Factstory is om tijdig interventies te doen op dergelijke projecten. Zo krijgt de organisatie weer overzicht en grip op het project en kan het project op de gewenste wijze worden voortgezet. De analyse helpt de organisatie om stelling in te nemen ten opzichte van externe partijen en dient als basis voor een succesvolle exit-strategie. Op die manier kan het project tot een goed einde worden gebracht.

 • Diensten van Factstory

  Factstory doet wat werkt. Dit doen we door te luisteren naar de klantvraag. Onze expertise ligt in het doorbreken van de impasse in stroef lopende projecten. Hoe we dit doen? Door het projectverleden in kaart te brengen. De ervaring leert dat dit alleen vaak niet genoeg is. Op basis van onze Factsheet-analyse bepalen wij waar voor uw organisatie de risico’s en kansen liggen in de toekomst. Zo kunnen wij onderbouwd een exit-strategie adviseren. Een planmatige aanpak die uw project in staat stelt het gewenste resultaat te bereiken.

 • Factsheet-analyse

  We voeren een analyse uit van zowel de harde kant (documenten) als de zachte kant (interviews) van het project en zetten zo de feiten op een rij. Op die manier ontstaat er een eenduidig overzicht van het verleden en hiermee grip op de actuele situatie. Op basis van deze cold eye review kan er een exit-strategie worden bepaald.

   

  Factsheet-analyse is een bewezen methode om bestuurders overzicht te bieden wanneer dit is vertroebeld. Gebleken is dat wanneer een organisatie zelf ‘in control’ is en inzicht heeft in haar sterkten en zwakten zij ook stelliger kan optreden richting de buitenwereld. De volgende stappen maken deel uit van de Factsheet-analyse:

   

  1. Verkennende interviews & ordening projectinformatie in factsheets

  2. Verifiërende interviews o.b.v. factsheets

  3. Validerend dialoog & eindrapportage

 • Exit-strategie

  Tijdens de Factsheet-analyse duiken we samen met het projectteam het verleden in. Op basis van de feiten en ervaringen die hierbij naar boven komen adviseren en begeleiden we een exit-strategie. Een exit-strategie is een planmatige aanpak om het project op de gewenste manier voort te zetten dan wel te beëindigen. Het faciliteren van de samenwerking met externe partijen en/of ondersteuning in onderhandelingen behoren tot de mogelijkheden. Een aantal voorbeelden zijn:

   

  1. Facilitation: Projectmanagement waarbij we intensief sturen op de gewenste samenwerking met een (externe) partij. We zorgen voor een effectieve projectorganisatie en -uitvoering op neutrale wijze zodat eindeloze discussies en conflictescalatie voorkomen kunnen worden. Het feit dat Factstory als buitenstaander geen belangen heeft in het project en niet inhoudsdeskundig is, stelt ons in staat tot het bevorderen van een constructieve samenwerking.

   

  2. Beëindiging samenwerking: Het beëindigen van een project of samenwerkingsrelatie op een efficiënte manier. We kunnen uw partij bijvoorbeeld goed helpen stelling in te nemen in onderhandelingen om voordeel te maximaliseren en schade te minimaliseren.

   

  3. Beperking schade: Een project loopt zodanig uit de rails dat doelen niet meer worden behaald. Factstory assisteert uw organisatie in het herdefiniëren van haalbare doelen om hier vervolgens efficiënt en effectief op te sturen.

   

   

Projecten

Factstory heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met uiteenlopende projecten in de zowel de publieke als private sector.

 

Hieronder een greep uit ons portfolio.

Publiek - infrastructuur

Bekijk de case

Privaat - olie en gas

Bekijk de case

Over ons

Factstory is in het leven geroepen naar aanleiding van een succesvol eerste pilotproject bij Rijkswaterstaat. Op basis van dit project Muiderbrug besloten Fredy Sierra Fernandez en Maurice Teuwen hun concept uit te bouwen en inzetbaar te maken voor andere stroef lopende projecten.

Contact

Wilt u meer weten over Factstory? Neem contact op voor meer achtergrondinformatie of om vrijblijvend de mogelijkheden te verkennen voor uw project.

Wilt u meer weten over Factstory? Neem contact op voor meer achtergrondinformatie of om vrijblijvend de mogelijkheden te verkennen voor uw project.

Fredy Sierra Fernandez (Managing partner)

T: +31 (0)6 24 66 51 00

E: fsf@factstory.eu

Bel mij terug

Maurice Teuwen (Senior partner)

T: +31 (0)6 45 29 66 38

E: mt@factstory.eu

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Kantooradres: De Savornin Lohmanlaan 29, 9722 HC Groningen